Menu

  • Wie zijn wij?
  • Contact
  • Wanneer denkt u aan ons?
  • Quick Scan


Onze visie op automatisering: ICT is mensenwerk!


Ooit was ICT ondersteunend aan de business. Later kon de business niet meer zonder ICT. Tegenwoordig is het goed gebruik van ICT een onderscheidend vermogen in de markt en een aanjager van de business. De praktijk is echter dat ICT vaak als 'ballast' wordt ervaren. Bedrijven doen daarmee zichzelf vaak tekort. ELKA wil laten zien dat dit anders kan! 

Het zijn vaak de mensen die het verschil maken.

Software is een instrument, een schakel in de keten waarin mensen, ICT en processen met elkaar zijn verbonden rondom de klant of het ideaal. En dat impliceert dat het inzetten van software 'iets' betekent voor de gebruikers, de processen en de manier waarop stuurinformatie wordt samengesteld. Al te vaak krijgt de ICT de schuld wanneer 'het' niet lekker loopt. Maar is dat altijd zo? 

Dat is ons onderscheidend vermogen: ELKA kijkt integraal, zowel tijdens de selectie van nieuwe software, tijdens de implementatie of bij het uitwerken van een advies. Onze kernactiviteiten zijn ondersteuning bij pakketselectie, projectmanagement  en advisering wanneer er spanning zit binnen de driehoek (mensen, processen, ICT). Dat betekent dat u ons in kunt schakelen voor het:

  • voorbereiden en begeleiden van software-implementaties om het verleden vast te leggen (het selectietraject en de implementatie zelf), 
  • uitdenken, beschrijven en optimaliseren van processen om het heden te borgen (borging), 
  • geven van advies als mensen, processen en ICT niet meer in balans zijn (disbalans)
  • definiëren en gebruiken van stuurinformatie om toekomstgericht te kunnen werken (sturing)

ELKA staat voor een uitvoering waarin 'verwachtingsmanagement' centraal staat; juist omdat ICT mensenwerk is. Of het nu gaat om een projectteam, leverancier of opdrachtgever: het is belangrijk dat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Daarom is onze aanpak ook anders: ELKA richt zich op ‘LOSLATEN’: wat wij beetpakken, kunt u met een gerust hart loslaten. Wat wij vervolgens weer loslaten, is verankerd in uw organisatie. Onze focus is onszelf overbodig te maken. 

Bij ELKA komen passie & enthousiasme, doorleefde kennis van AFAS, bedrijfskundige kennis, gezond boerenverstand en interesse in mensen bij elkaar. Het resultaat is een doelgerichte, situationeel opgezette en praktische oplossing, naadloos aansluitend bij het product wat u gebruikt en voor alle gebruikers begrijpelijk opgezet en toegepast.